Donors List 2017

Donor Name
Student
Donor Name
Student
Name Class Name Class
Yue Sheng Grace Jiao G3A Chengwei Wu Graduated
Ying Zhang
Julia Ding
Kindergarten
Mandy Hu Asia America
Jessica Ding Sylwia Czajkowska
Fei Wan
彭浩峰 G5C Zhengwen Zhang
彭浩宇 G3A Wei Wang
Eric Wang
G8B
Dr. Victor Li Penn Union Medical Center Hannah Zhang
Judy Wang
Justin Chen (陈劲都) G7B Shan Jiang Rachel Jiang G5B
Jonathan Chen (陈劲源) G4B Zhibin Wang Graduated
Jessica Tian Bamboo Sichuan Restaurant Felicia Yan CML Teacher
Hongxia Fan Aiden Guo (郭儿歌) G9B Roy Chu Noodle 88
Pin Yao Prudential Finance Vera Shissel Piano Academy
Ivy Experience In Pak Accel Academy
Dr. Daniel Chen Valley Orthodontics Ling Liang
Dr. Michael Wong NP Pediatric Dental Associates 老成都
Michael Chen Mastermind College Funding Group 云板报
Annie Wang
Emilie Xie (谢美丽)
G5C
Peter Fang NextRE
Haibo Xie Mushroom King
Dr. Tony Ku Innovative Pain Solutions Vivian Xie
Joanne Su Own Your Future Sunfei Ye Nature Soy, Inc.
Zhuping Qi
Ben Huang
Aaron Huang
G3A
Lance Wiseman Lulu Shrine Ctr & Arts Intl Festival Orchestra Kyler Huang
Chun-Yuan Guo Iris Li (李蕊丝) G8B Lan Chen
Dr. Carol Ma Rachel Jiang G5B Shumenghui Zhai Ctr for Asian Health
Liyuan Ma
Jessica Ma
G1A
Wei Yong TransAmerica
Jason Ma Linzhe Liu Graduated
Yonghong Zhao Jason Zhao G8B
Jie Wan
王亦新 G9B
Xuqing Zhang Andrew Zhang G6A 王亦鸣 G7B
Lihui Sun Shawn Wang 王笑笑 G7A Hongying Miao  
Xiaodong Li
Amanda Li (李曼迪) G9B Tianying Jiang 谢恩泽 KGA
Angelina Li (李曼辰) G2B Yan Xiao Xuanming Liu G1A
Xiaohai Wang
Jessica Wang G5A Heng You Graduated
Jason Wang G8A Bosheng Lin  
Donghui Li
Andrew Li (励奕桉)
G4A
Fang Shen  
Kevin Li (励奕楷) Zhengxin Yang Angela Shen AP Chinese
Shan He Graduated Jian Wu  
Yanbin Zhang Graduated Henry Shen Graduated
Xiao Xiao/Zhigen Zhao Irene Zhao KGA Yan Shi Kevin Shi AP Chinese
Liz Nouaime Hana Nouaime G7B
Frances Han
Ryan Lim Graduated
Hong Qi Graduated Megan Lim G8A
    Kevin Lim G5A
© 2021 Guang Hua Chinese School. All Rights Reserved.