Donors List 2015

Donation List_Guang Hua Chinese School'15

No.

Donor Name

Child

No.

Donor Name

Child

Name

Class

Name

Class

1

Frances T. Han

Ryan Lim

B8B

2

Hongmei Li

金凯文

G4B

Megan Lim

G5B

金凯德

3

Sylwia Czajkowska

 

 

4

Hong Wu

 

 

5

Jihua Zhong

Judy Zhong

G8B

6

Jie Wan

王亦新

G7B

Eric Zhong

G6B

王亦鸣

G5B

7

Fei Wan

彭浩峰

G3C

8

Houjun Yang

Sennett Yang

G9B

彭浩宇

G1A

Nathan Yang

G5B

9

Sophie Jingjing Xu

Peter Ilyin

G3B

10

Xuqing Zhang

Andrew Zhang

G4A

11

Zhengwen Zhang

Grown-up

12

Baoqing Li

李亮

G7B

13

Luogang Wei

Grown-up

14

Chun-Yuan Guo

李蕊丝

G6B

15

Heng You

Grown-up

16

Jianying Liu

Maxwell Du

G9B

17

Congmei Ding

Thomas Deng

G5B

18

Linzhe Liu

Kevin Zhu

G8C

19

Cong Zhang

张一凌

G5B

20

Hongxia Fan

郭儿歌

G7B

21

Beibei Zhao

Peter Liu

G5C

22

Yue Sheng

Grace Jiao

G1A

23

Qin Zang

Ethan Zhang

G5B

25

Shu Li

Jennifer Xiao

Tennis Coach

Alan Zhang

G2A

Hanna Xiao

G8B

24

Hannah Zhang

Eric Wang

G5B

Eileen Xiao

G6B

26

Angela Yu

 

Graduated

27

Judy Lou

Ryan Cai

G8A

28

Cynthia Song

Jane Zhou

G6B

29

Jannifer Fan

Andrew Wang

G7B

Zhihong Zhou

Vincent Zhou

G2C

Angela Wang

G3A

30

Yan Shi

Lina Shi

Graduated

31

Annie Wang

Emilie Xie 谢美丽

G3C

Kevin Shi

G7C

Haibo Xie

32

Karen Xu

Andrew Jia (贾安中)

Graduated

33

Sue Xin

Christopher Li

Grown-up

贾安安

G8B

© 2021 Guang Hua Chinese School. All Rights Reserved.